Baus Design, sanatı ve mekanı bir bütün olarak düşünen ve  zamansız tasarımı  hedefleyen bir tasarım ofisidir. Tasarımı oluştururken geçmiş ve günümüzü birbirinden ayırmayarak gelenekselliği ve modernizmi birbirine entegre eden, karar ve düşüncelerin araştırıldığı, analiz edildiği ve mekan için doğru yanlış kararların karşılaştırıldığı multidisipliner tasarım ve düşünce ofisidir.